Metodik prevence

Metodik prevence

Domov mládeže
Historie a charakteristika školy
Úřední deska
Povinné zveřejňované informace
Školská rada
Výchovné poradenství
Projekty EU
Veřejné zakázky
GDPR
Partneři
Školní řád
ŠVP
Jídelna

Aktuality

Školní metodik prevence

Mgr. Karla Hebelková – hebelkova.karla@gymjil.cz

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se školní metodik prevence stará především o:

  • poskytování poradenských služeb žákům s rizikem či projevy sociálně patologického chování (šikana, agrese, záškoláctví, užívání návykových látek, nelátkové závislosti atd.) a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli),
  • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd,
  • péče o zdravé vztahy,
  • prevence v oblasti zdravého životního stylu,
  • prevence v oblasti sexuální, mravní a multikulturní výchovy.

Práce školního metodika prevence

  • Metodik prevence vytváří preventivní program a podílí se na jeho realizaci.
  • Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku primární prevence.
  • Sleduje zařazení prevence do výuky jednotlivých předmětů a odborně a metodicky učitelům pomáhá.
  • Zpracovává podklady k plánování, realizaci a hodnocení primární prevence.

Kalendář akcí

Květen 2024
PoÚtStČtSoNe
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2